Afdrukken
PDF

Ondernemersadvies

U bent ondernemer of u bent van plan dit te worden dan kan ik u uitstekend bijstaan. Deze bijstand strekt zich uit van de start van de onderneming tot het weer beëindigen ervan.

Een greep van de onderwerpen waarbij ik u kan begeleiden:

- Wel of niet starten als ondernemer
- De keuze van de bedrijfsvorm
- Het maken van een ondernemingsplan
- Het zoeken naar een geschikte financier of participant.
- Het meedenken en adviseren over strategische zaken zoals vestigingen beleid, marktontwikkelingen etc.
- Het overnemen van een bestaande onderneming inclusief een onderzoek naar de financiën en de interne organisatie van de onderneming
- Begeleiding van het personeelsbeleid inclusief de aanname en eventueel ontslag van personeel.
- Het gereed maken van de onderneming voor overdracht/verkoop evenals het zoeken naar een geschikte partij.
- Ondernemingswaardering bij bijvoorbeeld (ver)koop, rechtsvormwijziging, letselschade of echtscheiding.
- Begeleiding van een onderneming/ ondernemer in zwaar weer, reorganisaties, fusies en verkoop.

Bij de advisering wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met (intermenselijke) zaken maar zal het belang van de ondernemer/onderneming voorop staan. In het algemeen zal dit overigens bij voorkeur betekenen dat geschillen in der minne worden opgelost.

Afdrukken
PDF

Ondersteuning adviseurs

Diverse dienstverleners zoals boekhouders, fiscalisten, advocaten en interim managers hebben van tijd tot tijd behoefte aan het inschakelen van een betrouwbare persoon voor advies dan wel om tijdelijk wat zwaardere taken over te nemen.

Kernpunt is vanzelfsprekend dat de relatie met uw cliënt onaangetast blijft. U beslist al dan niet in overleg met uw cliënt of u mij op de achtergrond dan wel openlijk inschakelt. Afhankelijk hiervan wordt ook bepaald of ik mijn declaratie rechtstreeks aan uw cliënt dan wel aan uw kantoor richt.

Bij het ondernemersadvies vindt u een aantal gebieden die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Meer expliciet op uw situatie gericht de volgende voorbeelden:

- Uw cliënt heeft een accountants verklaring nodig en u bent zelf niet bevoegd om die te verstrekken.
- Uw cliënt is ernstig ziek en u zoekt tijdelijke management capaciteit.
- U wilt voor uw eigen praktijk/onderneming ook wel eens een praatpaal hebben
- Als curator bent u betrokken bij een complexe boedel en u wenst meer inzage in de bezittingen en schulden van de boedel.
- Uw cliënt dient een schadeclaim in verband met ondernemingsschade richting een verzekeraar te onderbouwen met een deskundigen rapport.

Dit zijn vanzelfsprekend slechts voorbeelden. De praktijk is zeer gevarieerd. In geval van twijfel overleg met mij, dan kan ik zien of ik in dat specifieke geval de juiste persoon ben.

Afdrukken
PDF

Interim management


Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring als ondernemer. Hierbij heb ik ook een aantal malen partners gehad en was sprake van een aantal vestigingen. Daarnaast ben ik als directeur ook veelal enig verantwoordelijk manager geweest voor tientallen vennootschappen die zich bezig hielden met internationale zaken.

Qua opleiding ben ik afgestudeerd econoom en registeraccountant. Aanvullend heb ik diverse IT opleidingen en een MBA opleiding gevolgd. In de praktijk ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling, het testen en implementeren van nieuwe IT toepassingen. Vanzelfsprekend wordt de kennis door een PE systeem op peil gehouden.

Ik ben in het bijzonder voor interim opdrachten beschikbaar. Ik kan ook behulpzaam zijn bij zoeken en selecteren van een nieuwe permanente bestuurder of commissaris.

Afdrukken
PDF

Accountantsverklaringen

Het kan zijn dat u al dan niet incidenteel een accountantsverklaring nodig heeft. Dan kan ik die voor u (laten) verzorgen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat de bank opeens eist dat uw jaarstukken van een accountantsverklaring moeten worden voorzien. Dit terwijl u heel tevreden bent over uw adviseur of eigen werk, maar helaas ziet de bank het anders.

In dat geval kunnen we bezien of en onder welke voorwaarden RvdV u hierbij behulpzaam kan zijn. Indien u uw bestaande adviseur wenst te behouden of veel zaken zelf wilt blijven doen dan is dat voor ons in principe geen probleem. In dat geval worden heel duidelijke afspraken gemaakt hoe en wat u of de adviseur wanneer dient aan te leveren zodat het werk snel, effectief en efficiënt kan worden gedaan. Dit werk kan zich uitstrekken van het verstrekken van een verklaring tot het geheel samenstellen van de jaarstukken.

Ook voor incidentele verklaringen kunt u bij RvdV terecht, zoals:

- Inbrengverklaringen bij oprichten vennootschap.
- Verklaringen bij prognoses.
- Subsidieverklaringen.

Afdrukken
PDF

Mediation en geschillen

Juridische procedures kunnen kostbaar en tijdrovend zijn. Een mediator kan dan veel kosten en ergernis besparen. Gezien onze achtergrond zijn we gespecialiseerd in ondernemersaangelegenheden.

Vanzelfsprekend kunnen we ook behulpzaam zijn bij het onderzoeken van bepaalde (financiële) geschilpunten in bijvoorbeeld de administratie van de tegenpartij of een meer betrouwbare onderbouwing verstrekken van door u aan te leveren informatie. Hierdoor zal een deel van het wantrouwen kunnen verdwijnen en wordt duidelijker waar nu precies over gesproken wordt. Ook advocaten, fiscalisten of juridisch adviseurs kunnen we hierbij behulpzaam zijn.

Bijstand bij geschillen met de fiscus of andere autoriteiten voor zover die betrekking hebben op financiële aangelegenheden is ook mogelijk.

Afdrukken
PDF

Second opinion

Bij belangrijke beslissingen, of omdat u twijfelt aan de juistheid van een ontvangen advies, kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om een second opinion te vragen. Binnen ons vakgebied kan RvdV u hierbij van dienst zijn. Vanzelfsprekend zal hierbij ook het principe van hoor en wederhoor worden toegepast; wat de kwaliteit van de second opinion alleen maar vergroot.

In voorkomende gevallen kan RvdV u ook behulpzaam zijn met het zoeken naar een zeer gespecialiseerde adviseur. We kunnen ook ingeschakeld worden door rechtbanken, advocaten etc. voor een concreet omschreven oordeel of onderzoek in procedures.