Afdrukken
PDF

Mediation en geschillen

Juridische procedures kunnen kostbaar en tijdrovend zijn. Een mediator kan dan veel kosten en ergernis besparen. Gezien onze achtergrond zijn we gespecialiseerd in ondernemersaangelegenheden.

Vanzelfsprekend kunnen we ook behulpzaam zijn bij het onderzoeken van bepaalde (financiële) geschilpunten in bijvoorbeeld de administratie van de tegenpartij of een meer betrouwbare onderbouwing verstrekken van door u aan te leveren informatie. Hierdoor zal een deel van het wantrouwen kunnen verdwijnen en wordt duidelijker waar nu precies over gesproken wordt. Ook advocaten, fiscalisten of juridisch adviseurs kunnen we hierbij behulpzaam zijn.

Bijstand bij geschillen met de fiscus of andere autoriteiten voor zover die betrekking hebben op financiële aangelegenheden is ook mogelijk.