Afdrukken
PDF

Accountantsverklaringen

Het kan zijn dat u al dan niet incidenteel een accountantsverklaring nodig heeft. Dan kan ik die voor u (laten) verzorgen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat de bank opeens eist dat uw jaarstukken van een accountantsverklaring moeten worden voorzien. Dit terwijl u heel tevreden bent over uw adviseur of eigen werk, maar helaas ziet de bank het anders.

In dat geval kunnen we bezien of en onder welke voorwaarden RvdV u hierbij behulpzaam kan zijn. Indien u uw bestaande adviseur wenst te behouden of veel zaken zelf wilt blijven doen dan is dat voor ons in principe geen probleem. In dat geval worden heel duidelijke afspraken gemaakt hoe en wat u of de adviseur wanneer dient aan te leveren zodat het werk snel, effectief en efficiënt kan worden gedaan. Dit werk kan zich uitstrekken van het verstrekken van een verklaring tot het geheel samenstellen van de jaarstukken.

Ook voor incidentele verklaringen kunt u bij RvdV terecht, zoals:

- Inbrengverklaringen bij oprichten vennootschap.
- Verklaringen bij prognoses.
- Subsidieverklaringen.