Afdrukken
PDF

Ondernemersadvies

U bent ondernemer of u bent van plan dit te worden dan kan ik u uitstekend bijstaan. Deze bijstand strekt zich uit van de start van de onderneming tot het weer beëindigen ervan.

Een greep van de onderwerpen waarbij ik u kan begeleiden:

- Wel of niet starten als ondernemer
- De keuze van de bedrijfsvorm
- Het maken van een ondernemingsplan
- Het zoeken naar een geschikte financier of participant.
- Het meedenken en adviseren over strategische zaken zoals vestigingen beleid, marktontwikkelingen etc.
- Het overnemen van een bestaande onderneming inclusief een onderzoek naar de financiën en de interne organisatie van de onderneming
- Begeleiding van het personeelsbeleid inclusief de aanname en eventueel ontslag van personeel.
- Het gereed maken van de onderneming voor overdracht/verkoop evenals het zoeken naar een geschikte partij.
- Ondernemingswaardering bij bijvoorbeeld (ver)koop, rechtsvormwijziging, letselschade of echtscheiding.
- Begeleiding van een onderneming/ ondernemer in zwaar weer, reorganisaties, fusies en verkoop.

Bij de advisering wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met (intermenselijke) zaken maar zal het belang van de ondernemer/onderneming voorop staan. In het algemeen zal dit overigens bij voorkeur betekenen dat geschillen in der minne worden opgelost.